จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์ คลอดบุตร การเลี้ยงดู ส่งไปทาง Line และ อีเมล โดยจะเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ฟรีค่ะ 妊娠(にんしん) 出産(しゅっさん) 育児(いくじ) LINEやメールで情報(じょうほう)が届(とど)きます。 0円(えん)です。 (にほんご)

コメント

  1. comment_53 より:
  2. comment_11 より:
  3. comment_37 より:
  4. comment_04 より: